۱۵ مرداد ۱۴۰۱

سفر نانسی پلوسی به تایوان؛ پایانی بر ملاحظات راهبردی تدافعی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اگرچه ممکن است انگیزه‌های مختلفی در پشت سفر نانسی پلوسی به تایوان وجود داشته باشد اما […]