۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سفر بایدن به کره جنوبی و ژاپن

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مشاوران و تحلیلگران می‌گویند که جو بایدن در نخستین سفر آسیایی خود به عنوان رئیس جمهوری […]