۳۰ خرداد ۱۴۰۱

مدودف: سطح کنونی روابط میان مسکو و واشنگتن صفر مطلق است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نایب رئیس شورای امنیت ملی روسیه، سطح کنونی روابط میان مسکو و واشنگتن را صفر ارزیابی […]