۰۱ مرداد ۱۴۰۱

نگاهی به کتاب تازه هنری کیسینجر؛ رهبری: شش مطالعه در باب استراتژی جهانی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مسعود رضائی پژوهشگر ارشد مهمان و عضو گروه بررسی ملاحظات استراتژیک چین در خاورمیانه در یادداشتی […]