۲۵ تیر ۱۴۰۱

گزارش معاون وزیر خارجه از رشد تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف دنیا

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مهدی صفری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: ۵۰ درصد کار اقتصادی با کشورهای دیگر را […]