۰۸ خرداد ۱۴۰۱

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از مرکز اسلامی مسکو بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، شیخ حمام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و معاون رئیس مجلس عراق و حجت الاسلام […]