۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

کشورهای زیادی خواهان خرید تجهیزات پزشکی ایرانی هستند

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مجبد روحی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با اعلام برنامه […]