۱۳ تیر ۱۴۰۱

امکانات و ظرفیت‌های سازمان آیسسکو برای تعامل در سطح جهان اسلام

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، عبدالکریم صادق دوست رئیس اداره کمیسیون ملی ایسسکو در جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با عنوان دیپلماسی […]