۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

علی‌اکبر صالحی: مانع تحقق حداکثری ظرفیت علمی کشور عدم وجود دیپلماسی کارآمد است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، علی‌اکبر صالحی آکادمیسین و سیاست‌مدار خوش‌پوش ایرانی است که اگر چه نامش با صنعت هسته‌ای کشور […]
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

الزام تشکیل شبکه آموزش دیپلماسی علمی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر علی طهائی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در یادداشتی که درباره الزام تشکیل شبکه آموزش […]