۰۴ مرداد ۱۴۰۱

ضرورت‌های تکمیل راه آهن رشت – آستارا برای تکمیل کریدور شمال – جنوب

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، متعاقب جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، مسیرهای ترانزیتی «شرقی- غربی» از […]