۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

عضویت سوئد و فنلاند در ناتو امنیت اروپا را مختل می‌کند

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه در یادداشتی به تأثیرات عضویت سوئد و فنلاند در ناتو پرداخته […]