۱۰ مرداد ۱۴۰۱

«دکترین دریایی» جدید روسیه چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اولین دکترین دریایی روسیه پس از فروپاشی شوروی در سال ۲۰۰۱ با فرمان رئیس جمهور ایجاد […]