۱۰ مرداد ۱۴۰۱

دوگانه دیپلماسی و فشار؛ تحریم‌های جدید ضد ایرانی واشنگتن

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دولت آمریکا روز دوشنبه تحریم های تازه ای علیه ۶ شرکت و نهاد اعمال کرده است. […]