۰۷ خرداد ۱۴۰۱

دوئل کیسینجر و سوروس بر سر اوکراین و روسیه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دو مهاجر آمریکایی که هر دو از زندگی تحت حاکمیت نازی‌ها نجات یافتند و اکنون در دهه […]