۰۵ خرداد ۱۴۰۱

دزدی دریایی آمریکا از ایران در جزیره یونان

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، آمریکا محموله توقیف شده نفت ایران توسط یونان را در نزدیکی جزیره اویا یونان تحویل گرفت […]