۱۹ مرداد ۱۴۰۱

درخواست روسیه برای نشست شورای امنیت درباره زاپروژیا

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، یک منبع در نمایندگی روسیه در سازمان ملل گفت: با توجه به حملات اوکراین به نیروگاه […]