۲۲ خرداد ۱۴۰۱

بهبود روابط بین دانشگاهی با عراق هدفگذاری جدی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مرندی معاون بین‌الملل، دکتر محمود کمره‌ای معاون […]