۰۷ تیر ۱۴۰۱

دیپلماسی سلامت؛ ضمانت سلامت شهروندان جامعه جهانی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، جواد شعرباف، عضو گروه مطالعات غرب آسیا در دانشکده مطالعات جهان در یادداشتی نوشت: از دیپلماسی غالباً […]