۰۹ تیر ۱۴۰۱

پورحسن: فارابی معتقد است جنگ در سرزمین بایر جهل رخ می‌دهد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر قاسم پورحسن دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «هر مقداری که ما به دنیای مدرن‌تر […]