۱۷ خرداد ۱۴۰۱

جنگ اوکراین و روسیه؛ پنج سناریوی احتمالی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، جیمز لندیل خبرنگار امور دیپلماتیک بی‌بی‌سی با بررسی پنج سناریوی احتمالی در یکصدمین روز جنگ اوکراین […]