۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه وزرای بهداشت جنبش عدم تعهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دکتر بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در نشست وزرای بهداشت کشورهای […]