۲۴ خرداد ۱۴۰۱

احتمال بازگشت جریان صدر به پارلمان/ جلسه چارچوب هماهنگی و شرکا برای تشکیل دولت عراق

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، چارچوب هماهنگی شیعی در بیانیه ای اعلام کرد که جلسه ای با همپیمانان سیاسی خود برگزار […]