۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

میزبان جام جهانی ۲۰۲۲؛ مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، به دلیل اشتراکات فرهنگی و دینی و شباهت‌های ادبی در زمینه نشر، قطر میزبان جام جهانی […]