۰۴ مرداد ۱۴۰۱

تکلیف رئیس جمهور عراق چه می‌شود؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، منابع آگاه عراقی می گویند هفته جاری یا نهایتا تا اواسط هفته آینده برای تعیین مهمان […]