۱۸ مرداد ۱۴۰۱

تولد نظم نوین جهانی با ظهور تروئیکای ایران، روسیه و چین

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اگر تا پیش از این نظم جهانی با هژمونی آمریکا و استعمارگران کهنه‌کاری همچون تروئیکای اروپایی […]