۲۲ تیر ۱۴۰۱

وزیر کشور خواستار توسعه دیپلماسی شهری میان ایران و سوریه شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، احمد وحیدی عصر امروز ۲۲ تیرماه در دیدار حسین جمیل مخلوف وزیر اداره محلی و محیط […]