۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

نقش بخش خصوصی در پیشبرد طرح های توسعه اقتصادی غنا

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، بر اساس داده‌های بانک جهانی، غنا سالها یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری آفریقا بوده است، و […]