۱۰ مرداد ۱۴۰۱

تشکیل فوری دولت عراق منجر به پایان بحران می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، «محمد التمیمی» از رهبران ائتلاف فتح عراق با بیان اینکه مصطفی الکاظمی نخست پیشبرد امور این […]