۰۹ مرداد ۱۴۰۱

چرا تایوان نقطه بحرانی رابطه چین و آمریکاست؟

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، واشنگتن تاکنون تسلیحات زیادی به تایوان فرستاده تا این جزیره خودگردان از خود در برابر حمله […]