۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

پکن بیانیه گروه هفت را شدیداً محکوم کرد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، وزارت خارجه چین از بیانیه اخیر «گروه هفت» (G۷) درباره تایوان و سین کیانگ به شدت […]