۲۷ تیر ۱۴۰۱

بیانیه پایانی نشست سران چند کشور عربی در جده صادر شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، کشورهای شرکت کننده در نشست جده با تاکید بر بر پایبندی به حسن همجواری، احترام متقابل […]