۲۸ تیر ۱۴۰۱

برگزاری نشست پنج جانبه غربی ـ عربی درباره یمن

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، نشست پنج جانبه ای با شرکت نمایندگان پنج کشور غربی و عربی درباره اوضاع یمن برگزار […]