۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه توافق فرهنگی ایران و قطر تصویب شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مجلس وزرای قطر برنامه توافق فرهنگی بین ایران و قطر برای سال‌های ۲۰۲۲و ۲۰۲۳ را تصویب […]