۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نشست بررسی نظام بین‌الملل پس از بحران اوکراین برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، انجمن علمی دانشجویی شهید باهنرکرمان با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران شعبه کرمان و انجمن های […]