۲۳ مرداد ۱۴۰۱

بررسی علل ناکامی آمریکا در مقابله با فناوری‌های چینی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، در یادداشتی کاخ سفید، در سال ۲۰۱۹ با اشاره به مخاطرات امنیتی ایجاد شده از سوی […]