۱۸ مرداد ۱۴۰۱

وضعیت پیش بینی ناپذیری در کل عراق حاکم است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر گذشته برگزار شد اما از آن زمان حدود ۹ ماه می‌گذرد […]