۰۵ مرداد ۱۴۰۱

بحران انرژی نخست وزیر ژاپن را راهی منطقه می‌کند

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، بحران انرژی جهانی دولت ژاپن را به بررسی تدارک یک سفر به کشورهای نفت خیر منطقه […]