۱۸ مرداد ۱۴۰۱

ارزیابی مثبت بانک توسعه آسیایی از رشد اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۲

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، بانک توسعه آسیایی (ADB – Asian Development Bank) در آخرین گزارش خود ضمن مثبت ارزیابی کردن […]