۰۳ مرداد ۱۴۰۱

درباره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هنوز توافق کامل وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، حسام زکی معاون دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحدث الیوم، اعلام کرد که […]