۱۶ خرداد ۱۴۰۱

عوامل افزایش کارایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، بانک توسعه و صندوق اوراسیا، مقاله ای را به قلم ایوگنی وینوکوروف اقتصاددان ارشد خود درباره […]