۲۵ تیر ۱۴۰۱

ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و روسیه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اواخر بهار سال جاری بود که «نواف» عضو مجلس دومای روسیه و نماینده ویژه پوتین، «سرگئی […]