۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

مسئولیت اجتماعی ورزشکاران و هنرمندان چیست؟/در کنار مردم

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، اکبر منتجبی سردبیر روزنامه سازندگی امروز ۲۶ اردیبهشت ماه در سرمقاله این روزنامه طی یادداشتی نوشت: […]