۱۶ خرداد ۱۴۰۱

راهبرد موفق چین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، یکی از موضوعات مهم مطرح در اقتصاد بین‌الملل، بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی مزایایی همچون […]