۰۱ خرداد ۱۴۰۱

انتقال قدرت در عربستان نزدیک است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، یک منبع سعودی مطلع از امور خانواده سلطنتی عربستان در گفت‌وگو با رویترز در واکنش به […]