۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

الجزایر خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر در لیبی شد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، وزارت امور خارجه الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد: بعد از وقوع درگیری‌های مسلحانه در طرابلس ما […]