۰۴ خرداد ۱۴۰۱

جنگ در اوکراین اقتصاد اروپا را متوقف کرده است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، رشد در منطقه یورو در سه ماهه اول فقط به ۰٫۲ درصد رسید که با بازگشت تورم […]