۱۱ مرداد ۱۴۰۱

از دیپلماسی دیجیتالی تا دیپلماسی توئیتری

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، دیپلماسی عمومی در شکل و قالب های متفاوت بروز و ظهور پیدا می‌کند به طوری که […]