۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

روسیه ۳۴ دیپلمات فرانسوی و ۲۴ دیپلمات ایتالیایی را اخراج کرد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، فرانسه در ماه آوریل، ۳۵ دیپلمات روسی را از کشورش اخراج کرد. در اواخر همان ماه، […]