۱۱ مرداد ۱۴۰۱

دموکراسی انجمنی بهترین نوع ساختار سیاسی برای اداره عراق است

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، احمد بخشایشی اردستانی کارشناس مسائل منطقه در تشریح دلایل و ابعاد ادامه اعتراضات عراقی‌ها در بغداد […]