۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

هشدار سازمان ملل درباره اتمام ذخایر غلات و ذرت در سال ۲۰۲۳

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی فرهنگ دیپلماسی و گفتگو، مجله آمریکایی فورچون با هشدار درباره مواجهه جهان درباره کمبود غذا نوشت: بیش از سه ماه […]